PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 73 DHE 75, DATE 08.04.2019 TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 73 DHE 75, DATE 08.04.2019 TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë publikon Vendimin nr. 73, datë 08.04.2019 “Për shpalljen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit, përfaqësues i MASR, që do të votohet nga studentët, në 16 prill 2019″ (Kliko këtu) si dhe Vendimin nr. 75, datë 08.04.2019Për shpalljen e aplikimeve për anëtar në Komisionin e zgjedhjeve të Fakultetit të Mjekësisë Dentare, në UMT” (Kliko këtu)