PUBLIKOHET FONDI I PYETJEVE PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

PUBLIKOHET FONDI I PYETJEVE PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Në vijim të procedurave të pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon fondin e pyetjeve për Fakultetin e Mjekësisë dhe Fakultetin e Mjekësisë Dentare.

Për tu njohur me fondet, ndiqni linqet e mposhtëm:

  • Fakulteti i Mjekësisë

FondiPyetjeve SPA Mjekesi-A

FondiPyetjeve SPA Mjekesi-B

  • Fakulteti i Mjekësisë Dentare

FondiPyetjeve SPA Stomatologji-A

FondiPyetjeve SPA Stomatologji-B