SHTYHET AFATI I APLIKIMIT PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

SHTYHET AFATI I APLIKIMIT PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, njofton për shtyrjen e aplikimeve për anëtar të Bordit të Administrimit të UMT-së, përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për arsimin, që zgjidhet nga studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët mund të aplikojnë duke plotësuar formularin bashkëlidhur këtij njoftimi, nga data 06.02.2019 deri më 23.02.2019, ora 09:00-15:00, në Sekretarinë e Komisionit Institucional Zgjedhor, Godina e Lëndëve Paraklinike, zyra nr. 307, Fakulteti i Mjekësisë, UMT.

Vendimin nr. 72, datë 18.02.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 70, datë 05.02.2019” të KIZ, si dhe formularin e aplikimit e gjeni duke klikuar në linkun:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/02/Doc20190219205932.pdf