Njoftime

Jan
11

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E UNIVERSITETIN E MJEKËSISË DHE FARMACISË, KRAIOVË, RUMANI PËR SEMESTRIN E DYTË TË VITIT AKADEMIK 2022/2023 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Jan
09

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023

Në kuadër të programit  Erasmus + hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete  në Universitetin e Atikës Perëndimore, Greqi në kuadër të programit Erasmus+ për semestrin e dytë të vitit akademik  2022-2023 Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e stafit akademik Kohëzgjatja e mobilitetit 5 ditë ( 2 ditë udhëtimi) Fusha e mësimdhënies Shëndet Publik […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Jan
05

NJOFTIM PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME (PEDAGOGË TË JASHTËM) NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Bazuar në nenin 3, 57 pika 2 e nenet në vijim të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 5, 59 pika 4, 61 pika 1,63 e vijues të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT),  në Urdhrin e Rektorit të UMT-së nr. […]

DETAIL
Jan
05

Mundësi të reja për “MSCA Researchers” për vitin 2023

Në kuadër të programit të punës të “EIC 2023”, ju ofrohet mundësia për të zhvilluar një praktikë profesionale dedikuar “talenteve të inovacionit”. Skema do të jetë e hapur për kandidatët e doktoraturës dhe studiuesit e tjerë që duan të zhvillojnë një eksperiencë post-doktoraturë në kuadër të programeve “MSCA Postdoctoral Fellowships”, “Doctoral Networks” dhe “COFUND”.   […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 5 of 208« First...34567...102030...Last »