Njoftime

Aug
21

NJOFTIM PËR (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “MAGAZINIER NË FAKULTET”, DEGA E MENAXHIMIT TË SHËRBIMEVE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së Nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, […]

DETAIL
Aug
18

NJOFTIMI QSHA-së, PËR KANDIDATËT APLIKANTË NË TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË MJEKËSISË

Me qëllim realizimin me sukses të provimit të informatizuar të mjekësisë, të gjithë kandidatëve që kanë përplasje oraresh dhe datash me provime të tjera, ju bëjmë me dije se do t’u mundësohet një datë/orar tjetër brenda datave të kalendarit të shpallur nga QSHA-ja. Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në këtë adresë e-maili, për […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Aug
16

NJOFTIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM ME KONTRATË SHËRBIMI, TË SPECIALIZUAR NË FUSHËN E PAJISJEVE DHE MATERIALEVE MJEKËSORE, LABORATORIKE DHE STOMATOLOGJIKE, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në shkresën e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, UMT,  nr. 2512 prot., datë 15.08.2023 “Kërkesë për angazhim me kontratë shërbimi specialist fushe, të specializuar në […]

DETAIL
Aug
11

NJOFTIME TË QENDRËS SË SHËRBIMEVE ARSIMORE (QSHA) PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË MATURANTËVE NË KUADËR TË PRANIMIT NË PROGRAMIN MJEKËSI E PËRGJITHSHME NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË TIRANË.

Per zhvillimin e testimit te informatizuar te maturantëve, në kuadër të pranimit në programin Mjekësi e Përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, sa me poshte gjeni informacionin e publikuar nga Qendra e Sherbimeve Arsimore (QSHA): http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/njoftime/Mjekesi2023/TESTIMI%20I%20INFORMATIZUAR%20I%20MATURANT%C3%8BVE.pdf    http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/njoftime/Mjekesi2023/Kalendari%20i%20Testimit%20t%C3%AB%20Informatizuar%20t%C3%AB%20Maturant%C3%ABve.pdf http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/njoftime/Mjekesi2023/Njoftim%20p%C3%ABr%20Testimin%20e%20Informatizuar%20t%C3%AB%20Maturant%C3%ABve%20n%C3%AB%20Kuad%C3%ABr%20t%C3%AB%20Pranimit%20n%C3%AB%20Programin%20Mjek%C3%ABsi%20e%20P%C3%ABrgjithshme.pdf

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 5 of 232« First...34567...102030...Last »