Njoftime

Apr
02

NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, PRANË DEPARTAMENTIT E KIRURGJISË OMF & PARAKLINIKE, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, UMT-SË TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 31 datë 28.03.2024 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë Dentare” shpall […]

DETAIL
Apr
02

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR MOBILITET NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT, SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit  Erasmus+ hapet thirrja për aplikim për mobilitet për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Aristotelit, Selanik, Greqi për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. Lloji i mobilitetit përfshin: Shkëmbimin e studentëve Niveli i mobilitetit: Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e mobilitetit 5 muaj Fusha e […]

DETAIL
Apr
02

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND VAKANT “SANITARE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË DHE KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, i […]

DETAIL
Apr
02

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND VAKANT “TEKNIK I MESËM I SPECIALITETEVE TË NDRYSHME”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË DHE KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, i […]

DETAIL
Page 4 of 265« First...23456...102030...Last »