Disertacion i ELIDA PEKA(ZOGA)- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i ELIDA PEKA(ZOGA)- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “PREVALENCA E OBEZITETIT DHE LIDHJA E TIJ ME FAKTORET DEMOGRAFIKE, SOCIO-EKONOMIKE,NDRYSHIMET NE STILIN E TE JETUARITTEK FEMIJET E GRUPMOSHAVE11, 13, 15 VJEC”

Specialiteti: SHËNDET PUBLIK

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                                                                    Prof. Dr Enver ROSHI                                      Elida PEKA(ZOGA)                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Dizertacioni-3.pdf