LISTA ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, 2017-2018

LISTA ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, 2017-2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë publikon listat përfundimtare me renditjet e aplikantëve sipas pikëve totale të fituara, për konkurrimet në programet  e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, viti akademik 2017-2018.

Lista për Fakultetin e Mjekësisë:  https://www.fakultetimjekesise.edu.al/images/Scanned%20Documents%2029-rotated.pdf