UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË INFORMON MATURANTËT

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË INFORMON MATURANTËT

Universiteti i Mjekësisë, ndodhet gjithmonë pranë maturantëve.

Për çdo informacion mund të na kontaktoni në info@umed.edu.al

Stafi i Zyrës së Komunikimit, do të ketë përgjigjen e duhur për pyetjen tuaj!

Suksese