Njoftime

Feb
07

SPECIALIZIME AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË 2019

NJOFTIM LIDHUR ME AFATIN DHE DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM PËR APLIKIM NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2019 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, njofton të gjithë kandidatët që aplikojnë për një programspecializues afatgjatë në fushën e mjekësisë, në vitin akademik 2018-2019, se: Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është si më poshtë: Formular aplikimi, sipas […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Feb
06

HAPEN APLIKIMET PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, njofton për hapjen e aplikimeve për anëtar të Bordit të Administrimit të UMT-së, përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për arsimin, që zgjidhet nga studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. Kandidatët mund të aplikojnë duke plotësuar formularin bashkëlidhur këtij njoftimi, nga data 06.02.2019 deri më 12.02.2019, ora 09:00-15:00, në […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Feb
05

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT NR. 10, DATE 29.01.2019 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS SË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT, PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2019”

Vendimi i Bordit te Administrimit nr. 10, date 29.01.2019 “Për miratimin e planit të punës së Bordit të Administrimit të UMT, për periudhën Janar-Mars 2019″ (Kliko këtu)

DETAIL
Feb
04

NJOFTIM PËR STUDENTËT DHE TË DIPLOMUARIT QË DËSHIROJNË TË NISIN KARRIERË NË INSTITUCIONET E BASHKIMIT EVROPIAN

Instituti për Politikë dhe Integrim Evropian, i Departamentit të Shkencave Politike dhe Administratës Publike (Universiteti Kapodistrian i Athinës, Greqi) dhe Europe Direct, pjesë e Fondacionit Helenik për Politikë Evropiane dhe të Jashtme (ELIAMEP) po organizojnë një aktivitet të quajtur “Athina Modeli i BE-së 2019 “, që do të mbahet më datën 8-11 prill 2019 në […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 2 of 8712345...102030...Last »