Njoftime

Oct
11

Bursa Chevening – Mundësi për të studiuar në Mbretërinë e Bashkuar

Chevening është program global  i Mbretërisë së Bashkuar,  që ofron bursa të financuara plotësisht për të studiuar program master në Mbretërinë e Bashkuar për liderët e ardhshëm. Aplikimi për Chevening plotësohet online www.chevening.org/apply dhe afati i fundit për pranimin e aplikimit është 7 nëntor në orën 12:00 (UK time).Për më shumë informacion viziton faqen http://www.chevening.org/programme/british-library […]

DETAIL
Oct
06

DOKUMENTACIONI I KERKUAR PER APLIKIM MASTER PROFESIONAL & MASTER I SHKENCAVE, VITI AKADEMIK 2017-2018, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, njofton të gjithë personat e interesuar për të aplikuar për Master Profesional apo Master Shkencor pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike se, kandidati paraqitet personalisht ose nepermjet personit te autorizuar prej tij dhe dorezon dokumentacionin e meposhtem: Diplome dhe liste notash ,ose fotokopje te njehsuar me origjinalin ,(noterizuar) te ciklit te pare te […]

DETAIL
Oct
05

Renditja paraprake e aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2017-2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon listat paraprake me renditjen e aplikantëve për transferim dhe program të dytë studimi, për vitin akademik 2017-2018. Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni listat sipas fakulteteve: Fakulteti i Mjekësisë Dentare Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fakulteti i Mjekësisë UNIVERISTETI I MJEKËSISË, TIRANË Publikuar më 05.10.2017

DETAIL
Oct
02

NJOFTIM PËR PRANIMET E STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Bazuar në Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Nr.18, datë 16.08.2017, mbi afatet e pranimeve të aplikantëve për studimet Master, si edhe në përgjigje të shkresës së Rektorit, Nr. 1654/9, datë 29.09.2017, për konfirmimin e kritereve të pranimit të aplikantëvë për studime të ciklit të dytë, të përcjella nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, […]

DETAIL
Page 2 of 6312345...102030...Last »