Njoftime

Feb
24

“PJESËMARRJE NË TRYEZAT E DISKUTIMIT DHE TË KËSHILLIMIT, NË KUADËR TË PROCESIT TË INTEGRIMIT EVROPIAN”

Të nderuar pedagogë, Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MFE) ju fton të jeni aktivë në diskutimet lidhur Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian. Për t’u bërë pjesë e tryezës lutemi të mbani parasysh: Ju mund të aplikoni qoftë si organizatë, qoftë si individ. Dokumentet që duhen për aplikim janë një letër interesi dhe një jetëshkrim i organizatës (CV) apo individit. […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Feb
20

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR PERIUDHËN 2021-2023

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Vendimit Nr.607, datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”, AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Feb
12

VENDIM REKTORATI “MBI ZHVILLIMIN E PROVIMEVE ONLINE DHE NË AUDITOR, SEZONI I DIMRIT, VITI AKADEMIK 2020-2021

VENDIM REKTORATI “MBI ZHVILLIMIN E PROVIMEVE ONLINE DHE NË AUDITOR, SEZONI I DIMRIT, VITI AKADEMIK 2020-2021

By admin | Njoftime
DETAIL
Feb
08

PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, miratoi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2022-2023. Më […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 2 of 13712345...102030...Last »