PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Në zbatim të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 31.01.2018, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë si dhe kuotat për programet e ciklit të parë, të integruara të ciklit të dytë he të ciklit të dytë, për vitin akademik 2018-2019

Në link-et e mposhtëm do të gjeni:

  1. Vendimin Nr. 4, datë 31.01.2018, të Senatit Akademik të UMT për “KRITERET E PRANIMIT 2018-2019, UMT
  2. Vendimin Nr. 41, datë 17.05.2018, të Senatit Akademik të UMT për “KUOTAT E PRANIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË DHE TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË, VITI AKADEMIK 2018-2019, UMT
  3. Vendimin Nr. 42, datë 17.05.2018, të Senatit Akademik të UMT për “KUOTAT E PRANIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË (MSc dhe MP), VITI AKADEMIK 2018-2019, UMT