Pozicione Vakante

Mar
01

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL AKADEMIK ME KONTRATË 1 (NJË) VJEÇARE NË DEPARTAMENTIN E DIAGNOSTIKËS DHE REHABILITITMIT SHËNDETËSOR DHE INFERMIERISTIKËS NË KIRURGJI, INFERMIERISTIKËS NË OBSTETRIK GJINEKOLOGJI, PROFILI “IMAZHERI” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel akademik bazuar në ligjin nr.80/2015 ““Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin dhe Rregulloren e Universitetit i Mjekësisë,Tiranë, me kontratë 1(një) vjeçare në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike.   A. Pozicioni i punës: Personel […]

DETAIL
Feb
28

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE “ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË”, “AMINISTRATOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE” DHE “ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicione pune bazuar në ligjin nr.80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin Nr. 6  datë 20.02.2018  të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë , për vendet e punës: Administrator në Fakultetin e Mjekësisë […]

DETAIL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE 15.01.2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ bazuar në ligjin nr.80/2015 ““Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin dhe Rregulloren e Universitetit i Mjekësisë,Tiranë, për vendin e punës Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë e Buxhetit dhe Investimeve. Përshkrimi […]

DETAIL
Nov
21

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE PËR VITIN AKADEMIK 2017 – 2018

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë,Tiranë, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme në :         Departamentin e Lëndëve Paraklinike për lëndën Anglisht. Kandidatët për vendet e punës për personel akademik me kohë të pjesshme duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: Të jenë diplomuar në Master Shkencor në degën përkatëse. […]

DETAIL
Page 2 of 41234