Pozicione Vakante

Nov
12

Njoftim për vende vakante: “ Laborant” me kohë të plotë në Departamentin e Farmacisë,në Fakultetin e Mjekësisë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmës akademik “Laborant”me kohë të plotë në Departamentin e Farmacisë në Fakultetin e Mjekësisë. A. Kriteret: Kandidatët për vendin e punës “Laborant” me kohë […]

DETAIL
Oct
29

Njoftim për vende vakante: “ Punonjës Pastrimi ” në Fakultetin e Mjekësisë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për dy pozicione pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Punonjës pastrimi me kontratë me afat të pacaktuar Punonjës pastrimi me kontratë me afat të caktuar  A. Kriteret: Kandidatët për dy vendet […]

DETAIL
Oct
22

Njoftim për punë me kohë të pjesshme në programin EUSCREEN të UMT

Programi EUSCREEN i UMT, financuar nga skema Horizon 2020 kerkon të punësojë me kohe të pjesshme, për një periudhe kohe 15-24 muaj ; 2 (dy) teknike audiometrie/ mjeke audiometrie 2 Logopede 1 infermiere ndihmëse  per testet audiometrike. Personat duhet të jenë të punësuar pranë QSUT apo Qëndrës Kombëtare të Mirrërritjes dhe Zhvillimit të Fëmijëve Tiranë, […]

DETAIL
Oct
22

Njoftim për vende të lira pune: personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të pjesshme, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të pjesshme, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, A. Kriteret Kandidatët për “Laborant” me kohë të pjesshme në […]

DETAIL
Page 2 of 1012345...10...Last »