Pozicione Vakante

Jan
15

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, LËNDA E ENDOKRINOLOGJISË, PRANË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. ­­6 , datë  11.01.2024,  shpall konkursin për pozicionin e punës personel akademik me kohë të plotë në […]

DETAIL
Jan
15

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, “LABORANTE MËSIMORE” NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE INFEKTIVE DHE TË LËKURËS, LËNDA E SËMUNDJEVE INFEKTIVE, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, PRANË UMT-SË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin nr. 5, datë 11.01.2024 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik “Laborante mësimore” me kontratë me afat të caktuar, në […]

DETAIL
Jan
08

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS, “ASISTENTE E ADMINISTRATORIT”, ME AFAT TË CAKTUAR (TË PËRKOHSHËM), NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

  Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në […]

DETAIL
Jan
08

NJOFTIM PËR 2 (DY) VENDE VAKANTE NË POZICIONIN E PUNËS, “SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCËS”, ME KOHË TË PLOTË, NË DREJTORINË EKONOMIKE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në Urdhrin […]

DETAIL
Page 5 of 78« First...34567...102030...Last »