Pozicione Vakante

Jun
14

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË KËRKON TË PUNËSOJ NJË EKSPERT TË JASHTËM

Në zbatim të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, neni 57 dhe 58, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë kërkon të punësoj një ekspert të jashtëm i fushës, i cili plotëson kriteret e mëposhtme: Të ketë përfunduar studimet universitare (arkitekt ose inxhinier ndertimi) Të ketë liçensë profesionale në fushën e projektimit […]

DETAIL
Jun
11

NJOFTIM PËR TRE VENDE TË LIRA PUNE: ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicione pune bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin nr. 25 datë 30.05.2018 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vendet e punës: Administrator në Fakultetin […]

DETAIL
May
14

NJOFTIM PËR DY VENDE TË LIRA PUNE: PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PROKURIMEVE NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE INVESTIMEVE; SPECIALIST I SEKTORIT TË PROKURIMEVE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për dy pozicione pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë e Buxhetit dhe Investimeve Specialist i Sektorit të Prokurimeve   Përshkrimi përgjithësues i punës: […]

DETAIL
May
14

NJOFTIM PËR TRE VENDE TË LIRA PUNE: DREJTOR NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE INVESTIMEVE; SPECIALIST FINANCE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË; SPECIALIST FINANCE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për tre pozicione pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Investimeve Specialist Finance në Fakultetin e Mjekësisë Specialist Finance në Fakultetin e Mjekësisë Dentare   […]

DETAIL
Page 5 of 9« First...34567...Last »