Pozicione Vakante

Aug
20

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: “SPECIALIST I SHËRBIMEVE” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në Ligjin nr.80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ “Specialist i Shërbimeve në Fakultetin e Mjekësisë”. A. Përshkrimi përgjithësues i punës : Mban dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat që […]

DETAIL
Aug
20

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: “TEKNIK I MESËM I SPECIALITETEVE TË NDRYSHME” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në Ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës personel administrativ “Teknik i mesëm i specialiteteve të ndryshme në Fakultetin e Mjekësisë”. A. Përshkrimi përgjithësues i punës: Mirëmban rrjetin elektrik, hidraulik dhe kaldajën; […]

DETAIL
Aug
13

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE” NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës personel administrativ në administratën e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve” Përshkrimi përgjithësues i punës: Evidenton dhe koordinon me strukturat përkatëse […]

DETAIL
Jun
29

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “Sekretar mësimor në Fakultetin e Mjekësisë Dentare”;   A. Kriteret: Kandidati për vendin e punës “Sekretar mësimor në Fakultetin e Mjekësisë Dentare” duhet […]

DETAIL
Page 5 of 10« First...34567...10...Last »