Pozicione Vakante

Oct
28

NJOFTIM PËR VEND VAKAND: “PERSONEL AKADEMIK”, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës, Personel Akademik, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike si më poshtë vijon: Personel Akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor, Infermieristikës në Kirurgji, […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Oct
21

NJOFTIM PËR VEND VAKAND: “DREJTOR” I DREJTORISË SË ADMINISTRIMIT AKADEMIK DHE KURRIKULËS, PRANË REKTORATIT TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, për pozicionin e punës “Drejtor” i Drejtorisë së Administrimit Akademik dhe Kurrikulës, pranë Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.  Kriteret: […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Oct
07

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË SHËRBIMIN E KIRURGJISË SË PËRGJITHSHME DHE DIGJESTIVE III, NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, me kohë të plotë, në shërbimin e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive III, në Departamentin e Kirurgjisë, në Fakultetin e Mjekësisë. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Sep
16

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “ADMINISTRATOR” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune, bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin nr. 49 datë 30.08.2019 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vendin e punës “Administrator” në Fakultetin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 5 of 22« First...34567...1020...Last »