Pozicione Vakante

Dec
03

Njoftim për vende vakante “Punonjës pastrimi” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel administrativ, “Punonjës pastrimi”, me kontratë me afat të caktuar, në Fakultetin e Mjekësisë, A. Kriteret: Kandidatët për pozicionin e punës “Punonjës pastrimi”, […]

DETAIL
Nov
26

Njoftim per vende vakante “Specialist shërbimesh” ne Universitetin e Mjekësisë Tiranë

Bazuar në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës personel administrativ në administratën e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë “Specialist i Sektorit të Shërbimeve” Përshkrimi përgjithësues i punës: Kryen me përpikmëri dhe në nivel […]

DETAIL
Nov
19

Njoftim per vende vakante “Administrator” ne Fakultetin e Shkencave Mjekesore Teknike

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicione pune bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin nr. 48 datë 01.11.2018 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vendin e punës “Administrator” në Fakultetin […]

DETAIL
Nov
12

Njoftim për vende vakante: “ Laborant” me kohë të plotë në Departamentin e Farmacisë,në Fakultetin e Mjekësisë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmës akademik “Laborant”me kohë të plotë në Departamentin e Farmacisë në Fakultetin e Mjekësisë. A. Kriteret: Kandidatët për vendin e punës “Laborant” me kohë […]

DETAIL
Page 5 of 14« First...34567...10...Last »