Pozicione Vakante

Oct
22

Njoftim për vende të lira pune: personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të pjesshme, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të pjesshme, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, A. Kriteret Kandidatët për “Laborant” me kohë të pjesshme në […]

DETAIL
Oct
22

Njoftim për vende të lira pune: personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Fakultetin e Mjekësisë

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Fakultetin e Mjekësisë, A. Kriteret Kandidatët për “Laborant” me kohë të plotë në Fakultetin e […]

DETAIL
Oct
15

Njoftim për vend vakant: “Laborante” në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmësakademik “Laborant”me kohë të plotë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare.  A. Përshkrimi përgjithësues i punës: Demostron gjithë etapat e përgatitjes së protezave të ndryshme; Kontrollon […]

DETAIL
Oct
01

Njoftim për vende të lira pune: “Kryesekretare” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Kryesekretare” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike.  A. Përshkrimi përgjithësues i punës: Ndjek dhe kontrollon procesin e rregjistrimit të studenteve të  […]

DETAIL
Page 3 of 1012345...10...Last »