Pozicione Vakante

Jan
27

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E PEDIATRISË, PROFILI NEONATOLOGJI, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Departamentin e Pediatrisë, profili Neonatologji, në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë. Kandidatët konkurentë për vendin vakant për Personel Akademik në Departamentin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jan
13

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE: “PËRGJEGJËS”, NË SEKTORIN E KURRIKULËS DHE PRANIMEVE, “PËRGJEGJËS”, NË SEKTORIN E STANDARDEVE TË CILËSISË DHE STATISTIKAVE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për 2 (dy) pozicionet e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, si më poshtë vijon: “Përgjegjës”, në Sektorin e Kurrikulës dhe Pranimeve, pranë Drejtorisë së Administrimit Akademik […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Dec
16

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, “SEKRETARE MËSIMORE” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik me karakter administrativ, “Sekretare mësimore” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, Kriteret:  Kandidatët për “Sekretare […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Dec
16

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LABORATORËVE “SEKSIONI I MJEKËSISË TRANSFUZIVE”

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel Akademik në Departamentin e Laboratorëve “Seksioni i Mjekësisë Transfuzive”. Kandidatët konkurentë për […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 3 of 2212345...1020...Last »