Pozicione Vakante

May
21

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË LËNDËN E ALERGOLOGJISË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UMT

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, me kohë të plotë, në lëndën e Alergologjisë, në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme, në Fakultetin e Mjekësisë. Kriteret Kandidatët për […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
May
21

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË LËNDËN HISTOLOGJI – EMBRIOLOGJI, NË DEPARTAMENTIN E MORFOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UMT

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në lëndën Histologji – Embriologji, në Departamentin e Morfologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë. Kriteret Kandidatët për personel akademik, me kohë të […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “SPECIALIST I SEKTORIT TË PROTOKOLL ARKIVËS” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, “Specialist i Sektorit të Protokoll Arkivës”, me kontratë me afat të caktuar, në Administratën e Universitetit të Mjekësisë, […]

DETAIL
Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “SPECIALIST I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, “Specialist i Teknologjisë së Informacionit”, me kontratë me afat të caktuar, në Administratën e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, […]

DETAIL
Page 3 of 1612345...10...Last »