Pozicione Vakante

Aug
13

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE” NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës personel administrativ në administratën e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve” Përshkrimi përgjithësues i punës: Evidenton dhe koordinon me strukturat përkatëse […]

DETAIL
Jun
29

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “Sekretar mësimor në Fakultetin e Mjekësisë Dentare”;   A. Kriteret: Kandidati për vendin e punës “Sekretar mësimor në Fakultetin e Mjekësisë Dentare” duhet […]

DETAIL
Jun
25

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel akademik në Departamentin e Morfologjisë, Lënda Anatomi Normale (3 vende pune) Personel […]

DETAIL
Jun
18

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL ADMINISTRATIV, “SPECIALIST FINANCE” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË

Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ “Specialist Finance në Fakultetin e Mjekësisë”.   A. Përshkrimi përgjithësues i punës : Menaxhon fondet buxhetore të miratuara duke siguruar përdorimin me […]

DETAIL
Page 4 of 9« First...23456...Last »