Pozicione Vakante

Feb
12

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE PARA KLINIKE, PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 18, datë 07.02.2024, shpall konkursin për pozicionin e punës personel akademik me kohë të plotë “Lektor” në […]

DETAIL
Feb
05

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, LËNDA E MJEKËSISË INTERNE, PRANË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. ­9, datë 01.02.2024, shpall konkursin për pozicionin e punës personel akademik me kohë të plotë në Departamentin […]

DETAIL
Jan
29

NJOFTIM PËR 2 (DY) VENDE PUNE NË POZICIONIN “SANITAR” PERSONEL ADMINISTRATIV NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 79 “Punësimi i personelit administrativ”,  në Statutin e UMT-së, në shkresën e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike të UMT-së nr. 49 prot., datë 15.01.2024  “Kërkesë për fillimin e proçedurës së punësimit për […]

DETAIL
Jan
15

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 79 “Punësimi i personelit administrativ”,  në Statutin e UMT-së, në nenin 62 të Rregullores së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 63, datë 08.10.2022 “Për […]

DETAIL
Page 4 of 78« First...23456...102030...Last »