Pozicione Vakante

Nov
18

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE: PERSONEL AKADEMIK, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË NË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË. PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE BIOMJEKËSORE DHE EKSPERIMENTALE, LËNDA “FIZIOLOGJI” (NJË VEND PUNE). PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E NEUROSHKENCËS, LËNDA “PSIKIATRI E PËRGJITHSHME” (DY VEND PUNE). PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISË, LËNDA “ANESTEZI – REANIMACION”. (TRE VENDE PUNE).

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës, Personel Akademik, në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel Akademik në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, lënda “Fiziologji” (një vend […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Nov
18

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “LABORANT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË SHËRBIMIN E NEUROLOGJISË, PANË DEPARTAMENTIT TË NEUROSHKENCËS, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik me karakter mësimor “Laborant”, me kontratë me afat të caktuar, në Shërbimin e Neurologjisë, pranë Departamentit të Neuroshkencës, në Fakultetin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Nov
11

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE: 1. PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL ARKIVËS, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE JURIDIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË 2. PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E KOORDINIMIT INSTITUCIONAL, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për pozicionet e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ,   Përgjegjës në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivës, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike dhe Burimeve Njerëzore, […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Nov
11

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “PËRGJEGJËS”, NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE JURIDIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, “Përgjegjës”, në Sektorin e Shërbimeve Juridike, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, Kriteret:  Kandidatët […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 4 of 22« First...23456...1020...Last »