Pozicione Vakante

Mar
04

NOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, SEKSIONI I FIZIOLOGJISË PATOLOGJIKE 1 (NJË) VEND NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE BIOMJEKËSORE DHE EKSPERIMENTALE, PRANË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. ­­26, datë 28.02.2024,  shpall konkursin për pozicionin e punës personel akademik me kohë të plotë në Departamenti […]

DETAIL
Feb
26

NJOFTIM PER NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL ADMINISTRATIV NE POZICIONIN “ KRYETAR I DEGËS SË FINACËS NË FAKULTET” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË,

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, i ndrysuar, si dhe në Urdhrin e Administratorit të […]

DETAIL
Feb
26

NJOFTIM PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS, “PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “SPECIALIST IT” ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin nr. 24, datë 14.02.2024 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist IT” me kontratë  me afat […]

DETAIL
Feb
12

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS, PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK “LABORANTE MËSIMORE” ME KOHË TË PLOTË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME”, NË LËNDËN E PNEUMOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin Nr. 16, datë 07.02.2024 “Për miratimin e kritereve për kanditatët për personel ndihmës akademik “Laborante Mësimore” në Departamentin e Sëmundjeve të […]

DETAIL
Page 4 of 80« First...23456...102030...Last »