Pozicione Vakante

Feb
04

KRITERET E PUNËSIMIT PËR VENDE PUNE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR POZICIONIN E PUNËS, “SPECIALIST” PRANË NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, “Specialist” pranë Njësisë së Auditimit të Brendshëm Kriteret: Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere: Kritere të përgjithshme: Të jetë shtetas shqiptar me zotësi […]

DETAIL
Feb
01

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësojë me kontratë shërbimi një Inxhinier Biomedikal për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.  Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë:  Të […]

DETAIL
Jan
22

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE “LABORANT” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Departamentin e Shëndetit Publik, në Fakultetin e […]

DETAIL
Dec
13

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI – Inxhinier Biomedical

Bazuar në ligjin nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësoj me kontrate shërbimi një Inxhinier Biomedical për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.  Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë:   Të […]

DETAIL
Page 4 of 14« First...23456...10...Last »