Pozicione Vakante

Oct
22

Njoftim për vende të lira pune: personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Fakultetin e Mjekësisë

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Fakultetin e Mjekësisë, A. Kriteret Kandidatët për “Laborant” me kohë të plotë në Fakultetin e […]

DETAIL
Oct
15

Njoftim për vend vakant: “Laborante” në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmësakademik “Laborant”me kohë të plotë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare.  A. Përshkrimi përgjithësues i punës: Demostron gjithë etapat e përgatitjes së protezave të ndryshme; Kontrollon […]

DETAIL
Oct
01

Njoftim për vende të lira pune: “Kryesekretare” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, bazuar në ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, shpall konkursin për pozicion pune personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Kryesekretare” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike.  A. Përshkrimi përgjithësues i punës: Ndjek dhe kontrollon procesin e rregjistrimit të studenteve të  […]

DETAIL
Sep
25

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL ADMINISTRATIV “SPECIALIST I SHËRBIMEVE” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në Ligjin nr.80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ “Specialist i Shërbimeve në Fakultetin e Mjekësisë”. A. Përshkrimi përgjithësues i punës : Mban dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat që […]

DETAIL
Page 4 of 11« First...23456...10...Last »