Njoftime

Nov
03

SHTYRJE AFATI PËR PROCEDURAT E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË 2014-2015

  Në vijim të procedurës së pranimit për studentët që aplikojnë në programet e studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave/Master Profesional që ofrohen nga Fakulteti i Shëndetit Publik dhe Fakultetit i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë për vitin akademik 2014 -2015, informohen kandidatët e interesuar me Udhëzimin e ri Nr. 51, dt. 03.11.2014 të Ministrisë së Arsimit […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Nov
03

PROCEDURAT E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË PËR SHTETASIT E HUAJ 2014-2015

  Në bazë të Udhëzimit Nr. 50, datë 31.10.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurën e pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave/Master i Arteve të Bukura”, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Nov
03

SHTYRJE AFATI TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË RAUNDIN E DYTË TË KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË 2014-2015

Në vijim të procedurës së pranimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë të studentëve që kanë aplikuar në Raundin e Dytë, informohen kandidatët e interesuar mbi Udhëzimin nr. 49, datë 31.10.2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 41, datë 14.10.2014 “Për procedurat e pranimit për plotësimin e kuotave të parealizuara në raundin e dytë […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Oct
27

SHTYRJE AFATI MBI PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBËRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË 2014 – 2015

  Në vijim të procedurës së pranimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë të studentëve me statusin e të verbrit, invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, romët dhe ballkano-egjiptianët, që kanë aplikuar për të përfituar nga kuotat e veçanta, informohen kandidatët e interesuar mbi njoftimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit: “Ministria e Arsimit dhe Sportit, njofton të gjithë kandidatët […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 77 of 87« First...102030...7576777879...Last »