Mundesi Punesimi

Jul
23

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE ME KONTRATË SHËRBIMI TË NJË EKSPERTI TË JASHTËM

Në zbatim të kontratës nr.180/30, datë 04.06.2021 “Shërbim konsulence-Hartim projekt preventive zbatimi për rikonstruksionin e godinave të dëmtuara nga tërmeti: Godina e Farmacisë, Godina e Anatomisë dhe Salla e leksioneve të godina e Paraklinikut”, Ju informojmë se: U mbyll faza e parë e “Analiza e detyrës së projektimit dhe përcaktimi i bazës së projektit” të […]

DETAIL
Jul
19

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN KRYETAR I DEGËS SË FINANCËS NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. 1282 prot. dt. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jul
19

NJOFTIM PËR 3 (TRI) VENDE PUNE “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË OBSTERIKE-GJINEKOLOGJISE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin nr. 76, datë 13.07.2021 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel Asisten lektor në  Departamentin Obsterike-Gjinekologji në Fakultetin e Mjekësisë” shpall konkursin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jul
13

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATË SHËRBIMI PËR TRE EKSPERT TË JASHTËM

Në  zbatim të nenin 74 dhe 75 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kërkohen tre ekspert të jashtëm me kontratë shërbimi, 1 ( një ) Arkitekt të fushës Interier, për të qenë pjesë e rishikimit të Specifikimeve Teknike, hartimit të kritereve teknike dhe njësisë së prokurimit. Kriteret që duhet të plotesojnë: Të ketë përfunduar […]

DETAIL
Page 2 of 4612345...102030...Last »