Mundesi Punesimi

Jul
05

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE “LABORANTE MËSIMORE” PRANË DEPARTAMENTIT TË KIRURGJISË NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, PRANË UMT-SË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si edhe në Urdhërin Nr.­­­ 69, datë 23.06.2021,  “Për miratimin e kritereve për kanditatët për personel ndihmës akademik në Fakultetin e Mjekësisë ” shpall konkursin për pozicionin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jun
29

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI PËR NJË EKSPERT TË JASHTËM

Mbështetur në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë…”, në Statutin e UMT, Vendimin  nr.7, datë 8.6.2021 “Për ngritjen e komisionit të monitorimit dhe grupit teknik të punës për pranimet e kandidatëve që aplikojnë në programet e ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
May
31

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE TEKNIK I MESËM I SPECIALITETEVE TË NDRYSHME & MAGAZINIER NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për një pozicion pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
May
24

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE “KRYETAR I DEGËS SË BURIMEVE NJERËZORE DHE IT” ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në shkresën e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike Nr. 569 prot., datë 17.05.2021, protokolluar me tonën Nr.1161 prot.,datë 17.05.2021, si edhe në Urdhërin e Rektorit Nr. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 3 of 4612345...102030...Last »