Mundesi Punesimi

Apr
26

SPECIALIST NË SEKTORIN E KËRKIMIT SHKENCOR, PROMOVIMIT AKADEMIK DHE KOMUNIKIMIT, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 78 të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 35, datë 21.04.2021 “Për miratimin e kritereve për personel ndihmës akademik me karakter administrativ në Rektoratin e […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
26

NJOFTIM PËR “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E STANDARDEVE TË CILËSISË DHE STATISTIKAVE NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 78 të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 36, datë 21.04.2021 “Për miratimin e kritereve për personel ndihmës akademik me karakter administrativ në Rektoratin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
26

NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND PUNE NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE “SPECIALIST” ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në propozimin e Drejtorit Juridik me Nr. 92 prot., datë 14.01.2021, si edhe në Urdhërin e Rektorit Nr.34, datë 16.04.2021 shpall konkursin për pozicionin e punës, […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
12

Njoftim për vend pune për personel administrativ ne pozicionin “Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve” Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin e Mjekësise Tirane,

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. 687 prot, datë […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 5 of 46« First...34567...102030...Last »