Njoftime

May
09

AKTIVITETI “HIPERTENSIONI, VRASËSI I HESHTUR!”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë prezanton aktivitetin studentor të radhës, “HIPERTENSIONI, Vrasësi i Heshtur!”, që organizohet në bashkëpunim me Këshillin Studentor të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (KSUMT) dhe Organizatën Brainstorm.  Ky aktivitet është një nismë vullnetare që studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë ndërmarrin për të informuar popullsinë mbi kontrollin dhe trajtimin e sëmundjes së Hipertensionit. Aktiviteti fillon ditën e premte, më datë 13 maj 2016, dhe […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Apr
25

PUBLIKIM I FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, miratuar në datën 17.12.2015 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, botuar në Fletorën Zyrtare Nr. 220 më 22 dhjetor 2015 dhe të Vendimit Nr. 17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Apr
23

PUBLIKIM I TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ): KATEGORIA REKTOR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Në bazë të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Rregullores së Zgjedhjeve të nxjerrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit me Nr. 2459/1 Prot., datë 15.03.2015 “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Apr
19

PUBLIKIM I VENDIMIT NR. 8 TË KOMISIONIT TË APELIMIT TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Në bazë të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullores së Zgjedhjeve të nxjerrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit me Nr. 2459/1 Prot., datë 15.03.2015 “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Page 107 of 141« First...102030...105106107108109...120130140...Last »