Doktoraturat

Dec
30

Disertacion i Sejdi Statovci – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË FAKULTETI I MJEKËSISË     TEMA: “REZULTATI FUNKSIONAL I TRAJTIMIT TË ANOMALIVE ANOREKTALE TE FËMIJËT“   Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor” Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:     Prof. […]

By admin | Doktoraturat
DETAIL
Dec
30

Disertacion i Zejne Buja – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË FAKULTETI I MJEKËSISË     TEMA: “PASOJAT POSTKOMBUSTIONALE DHE TRAJTIMI KIRURGJIKAL PLASTIK NЁ VARЁSI TЁ VEÇORIVE REGJIONALE“   Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor” Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:   […]

By admin | Doktoraturat
DETAIL
Dec
30

Disertacion i Zamir Demiraj – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË FAKULTETI I MJEKËSISË     TEMA: “KLASIFIKIMI DHE METODAT E TRAJTIMIT TË FRAKTURAVE TË FUNDIT DISTAL TË RADIUSIT. PËRDORIMI I FIKSATORIT EKSTERN «PERCY»(PERCY FX) NË TRAJTIMIN E FRAKTURAVE KOMINUTIVE INTRA-ARTIKULARE TË FUNDIT DISTAL TË RADIUSIT.“   Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor” Udhëheqës shkencor:                       […]

By admin | Doktoraturat
DETAIL
Dec
30

Disertacion i Bensar Shuteriqi – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË FAKULTETI I MJEKËSISË     TEMA: “VLERËSIMI I INTUBIMEVE TË VËSHTIRA DHE MENAXHIMI I TYRE NË KIRURGJINË ORALE DHE MAKSILOFACIALE“   Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor” Udhëheqës shkencor:                                             […]

By admin | Doktoraturat
DETAIL
Page 3 of 5612345...102030...Last »